Tin tức & Sự kiện - Kanexa SJC

Kanexa SJC

Kanexa SJC

Kanexa SJC

Kanexa SJC

Kanexa SJC
Kanexa SJC

Tin tức & Sự kiện

Trang chủ Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Xem chi tiết

Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới

Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới
 

Xem chi tiết

So sánh về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong cùng ngành

So sánh về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong cùng ngành
 

Xem chi tiết

Triển vọng phát triển của ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam

Triển vọng phát triển của ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam

Xem chi tiết

Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

Xem chi tiết

Các nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

Các nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

Xem chi tiết

Các nhân tố tích cực ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

Các nhân tố tích cực ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

Xem chi tiết

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2018-2019
 

Xem chi tiết

Thông tin đợt phát hành tăng vốn 01/04/2020

Quyết định thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu

Xem chi tiết

Thông tin ngành nghề kinh doanh Kanexa Hamico

Một số ngành nghề CTCP Xuất Nhập Khẩu Kanexa Hamico đang hoạt động.

Xem chi tiết

Châu Âu đóng cửa biên giới, xuất nhập khẩu của Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

Theo Bộ Công Thương, các hoạt động giao thương giữa EU với các đối tác, trong đó có Việt Nam, sẽ phần nào bị hạn chế; dự báo xuất khẩu quý I và II của Việt Nam sang EU có thể giảm từ 6% đến 8% nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài đến tháng 6.

Xem chi tiết

Nhiều chính sách miễn, giảm phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, cảng Quy Nhơn đã kịp thời áp dụng nhiều chính sách miễn, giảm chi phí kho bãi, bốc xếp hàng hóa.

Xem chi tiết