Những hợp đồng nổi bật

Những hợp đồng nổi bật

Những hợp đồng nổi bật

Những hợp đồng nổi bật

Kanexa SJC

Kanexa SJC
Kanexa SJC

Dự án đang triển khai

Trang chủ Những hợp đồng nổi bật

Sản phẩm kinh doanh chính của Công ty là đá xoa, gạch chịu lửa cùng các mặt hàng vật liệu xây dựng, do vậy các khách hàng đầu ra của Công ty chủ yếu là các Công ty cũng hoạt động trong cùng lĩnh vực, những đại lý hoặc cửa hàng bán lẻ. Công ty và khách hàng có thể ký hợp đồng mua bán cụ thể, hoặc một số đơn vị hàng năm sẽ ký hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán hàng hóa. Căn cứ vào nhu cầu thực tế phát sinh hàng tuần/tháng, khách hàng sẽ gửi đơn đặt hàng, trong đó quy định rõ số lượng, chủng loại, mẫu mã, thương hiệu, tiến độ giao hàng… Công ty sẽ lên kế hoạch nhập xuất kho, giao hàng cho khách hàng theo đúng các nội dung đã thống nhất tại các đơn hàng và hai bên tiến hành đối chiếu công nợ, xuất hóa đơn từng lần hoặc cộng dồn nhiều lần.
Dưới đây là danh sách khách hàng lớn của Công ty năm 2019:
 

Danh sách các khách hàng lớn và thường xuyên của Công ty
STT Khách hàng lớn Thời gian Giá trị hợp đồng (VND)
1 ASAKE ZOEN SHIZAI CO., LTD Năm 2019 4.100.000.000
2 Kowa Company Limited Năm 2019 964.000.000
3 G&A MATERIALS TRADE Năm 2019 2.564.000.000
4 CAINZ CORPORATION Năm 2019 4.700.000.000
5 Japan Import Company Năm 2019 472.000.000
6 CAINZ CORPORATION 3 tháng đầu năm 2020 3.800.000.000
7 Kowa Company Limited 3 tháng đầu năm 2020 1.400.000.000
 
(Nguồn: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Kanexa Hamico)